Pályázatok

LEJÁRT PÁLYÁZATOK

Habos-babos életünk avagy Nevessünk együtt a bajomon

 Beadási határidő: folyamatos

 Mindenkivel történik valami, ami felbosszantja, ami dühössé teszi, úgy érzi, hogy Ő a világ legszerencsétlenebb embere, de mi lenne, ha ezt az eseményt úgy adná elő, hogy más jóízűen nevessen rajta, és akivel ez megtörtént, az se gondoljon vissza rá keserűen… Vessük hát papírra a velünk megtörtént eseményt, és öltöztessük szatirikus köntösbe…

Nevezési díj: nincs

Pályázók köre: korhatár nélkül, minden magyar állampolgár, határon innen és határon túl

Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2

Műfaj: szatíra

Elvárások a művel szemben:

Olyan pályaműveket várunk, mely a valóság komikusironikus ábrázolására törekszik, és a pályázóval megtörtént esetet dolgoz fel. A művet E/1 (Egyes szám első személyben) kérjük megírni.

A bemutatott helyzet lehetőleg legyen komoly (de nem kizáró ok más helyzet sem, ha az kellően szatirikus hangvitelű), a történet, de a körülmények összessége viszont groteszk vagy abszurd, és ez a kettősség komikus-ironikus hatást eredményezzen.

A megjelenő könyv mérete, oldalszáma: A5, 150 oldal

 Az elfogadott művek kiadása: A pályázatra beérkezett, és elfogadott műveket közös kötetben adjuk ki nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu).

A megjelenési döntésünkről csak egy értesítést küldünk.

Pályázati megkötés: A beküldött novellák, prózák csak olyan kéziratok lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.

Pályázat beadása:

 • Kizárólag a kiadó által elkészített pályázati adatlapon (word dokumentum, 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon, normál sortávolsággal, sorkizártan), melyet módosítani nem lehet, kizárólag csak az oldalszámok növelhetők!
 • Minimum 2 oldal, maximum 4 oldal terjedelemben!
 • Minden egyes pályázati művet külön adatlapon kell benyújtani!
 • A pályázatokat elektronikusan kérjük beküldeni az info@e-konyvbolt.eu e-mail címre, a tárgy mezőbe pedig a következő kerüljön: „Habos-babos életünk mű beküldése”
 • Postai úton csak az aláírt jognyilatkozatot várjuk: Szabó Erika 7453 Mernye, Lenin u 67.

Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

Megjelenési hozzájárulás befizetési határidejéről értesítést küldünk, amint a tervezett oldalszámot elérjük.

Megjelenési hozzájárulás összege: 1500 Ft/A5-ös oldal, mely terjedelembe csak a mű számít bele, az adatokat és jognyilatkozatot tartalmazó oldalak nem.

Minden megkezdett oldal egész oldalnak számít. A hozzájárulásról a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Minden szerző 1-1 db tiszteletpéldányt kap a nyomtatott kiadásból.

Lehetőség van további példányok rendelésére is 1500 Ft + postaköltség áron.

Beérkezési határidő: folyamatos

Elbírálási határidő: folyamatosan a beérkezéstől számítva 2 hét

Az antológia várható megjelenése: megfelelő minőségű, és mennyiségű mű beérkezése után 1 hónap.

Pályázattal kapcsolatos kérdések feltevése: info@e-konyvbolt.eu

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken:

https://docs.google.com/file/d/0B4jq_SgW0c32Q29hOV91ak9Mak0/edit

Borító pályázat

A rettegés hajnala

Az E-book Könyvház és Kiadó, és az Amatőr Írók Klubjaközös novellaíró pályázatot hirdet.

Nevezési díj: nincs

Pályázók köre: korhatár nélkül, minden magyar állampolgár, határon innen és határon túl

Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2 mű

Műfaj: Bűnügyi thriller

A nyertes művek kiadása: A pályázat nyertes műveit közös kötetben adjuk ki 2013 áprilisában nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu)

Az az írásmű, amely nem kerül a kiválasztott írások közé, néhány mondatos indoklást kap.

Pályázati megkötés: A beküldött novellák, prózák csak olyan kéziratok lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.

Elvárások a művel szemben: Találó cím, a történet igazodjon a pályázati kiírás címéhez, éreztesse a félelmet, rettegést, rejtélyt, és logikailag jól felépített legyen.

Pályázatból való kizárás, elutasítás okai:

 • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
 • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
 • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia,
 • gépelési, helyesírási hibákkal teli művet kapunk,
 • nem a kiadó által létrehozott pályázati adatlapon kerül beküldésre.

Pályázat beadása:

 • Kizárólag a kiadó által elkészített pályázati adatlapon (word dokumentum, 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon, normál sortávolsággal), melyet formailag módosítani nem lehet, kizárólag csak az oldalszámok növelhetők!
 • Minimum 2 oldal, maximum 12 oldal terjedelemben.
 • Minden egyes pályázati művet külön adatlapon kell benyújtani!
 • A pályázatokat elektronikusan kérjük beküldeni az info@e-konyvbolt.eue-mail címre, a tárgy mezőbe pedig a következő kerüljön: „A rettegés hajnala pályázati mű beküldése”
 • Postai úton csak az aláírt jognyilatkozatot várjuk: Szabó Erika 7453 Mernye, Lenin u 67.

Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

Megjelenési hozzájárulás befizetési határideje: Az elbírálást követően, de legkésőbb 2013. április 5.

Megjelenési hozzájárulás összege: 1500 Ft/A5-ös oldal, mely terjedelembe csak a mű számít bele. Minden megkezdett oldal egész oldalnak számít. A hozzájárulásról a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Szerzői tiszteletpéldány:

A pályamű oldalszámától függően:

3 oldal esetén: 1 db    6 oldal esetén: 2 db    9 oldal esetén: 3 db    12 oldal esetén: 4 db

Lehetőség van további példányok rendelésére is, az antológia fogyasztói árán.

Beérkezési határidő: 2013. február 28.

Elbírálási határidő: 2013. március 31.

Az antológia várható megjelenése: 2013. április 30.

Pályázattal kapcsolatos kérdések feltevése: http://e-konyvbolt.eu/forum/ „A rettegés hajnala” fórumon keresztül.

Pályázati adatlap igényelhető: info@e-konyvbolt.eu

Pályázati adatlap letölthető: https://docs.google.com/file/d/0B4jq_SgW0c32eHdmYkNXcFNFRWs/edit

A Rettegés hajnala pályázati kiírásunk eredménye

(Az eredmények megtekintéséhez kattintson a képre.)

Pályázati eredmény

Minden pályázónkat e-mailben értesítünk.

Szerető szívek

Az E-book Könyvház és Kiadó, és az Amatőr Írók Klubja közös erotikus novellaíró pályázatot hirdet.

Nevezési díj: nincs

 Pályázók köre: 18 éven felüli magyar állampolgárok, határon innen és határon túl.

Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2 mű

A beküldött novellák csak olyan kéziratok lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.

Kérjük, mielőtt elküldik, olvassák el még egyszer, mert gépelési és helyesírási hibákkal teli írásműveket nem fogadhatunk el.

Azon írásművek, melyek publikálásra alkalmasak, értékelést nem kapnak, csak egy értesítést, hogy pályázatunkban nyertes műként szerepel, és kiadásra vár. Amennyiben nem kerül a kiválasztott írások közé, természetesen néhány mondatos indoklást küldünk.

A nyertes művek kiadása: A pályázat nyertes műveit közös kötetben adjuk ki 2012. decemberében. A kötetben minden szerzőnek lesz egy fényképes bemutatkozó oldala is.

A könyv megjelenése: nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu)

Pályázat címe: SzeretŐ Szívek

 Pályázati megkötés:  legyen a történetben erotika!

Ami a műfajt, illetve a témát illeti, nincsenek korlátok, lehet: krimi; thriller; romantikus; szépirodalmi; humor – komédia, stb.

Kizáró okok:

 • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
 • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
 • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia.

Formátum: word dokumentum, 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148×210 mm), normál sortávolsággal, minden oldalon 2,3-2,3 cm margókkal. Minimum 2 oldal, maximum 10 oldal terjedelemben.

A pályázat felépítése pályázatonként:

 • Első oldal:
  Szerző valódi neve:
  Szerző anyja neve:
  Szerző születési adatai: ………év,……….hónap…….nap

Szerző lakcíme:

Szerző telefonos elérhetősége:

E-mail címe:

Szerző művészneve:

 • Második oldal: A mű címe, a mű alcíme (ha van)
 • Pályázati mű (min. 2, max. 10 oldal)
 • Rövid bemutatkozás, esetlegesen fotó (Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.)
 • A mű utolsó oldalára beillesztett Jognyilatkozat:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse.

 1. Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet megjelentesse.
 2. Nem járulok hozzá polgári nevem megjelentetéséhez, művemet álnéven kívánom megjelentetni.

(Megfelelő szövegrész feltüntetése a nyilatkozatban)

Szerzői nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat tárolja és kezelje.

Dátum:………………………………….

……………………………

szerző aláírása

Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

A szerzők önreklámja: a művek után a rövid bemutatkozás, fotó.

Megjelenési hozzájárulás összege: 1500 Ft/A5-ös oldal. Minden megkezdett oldal egész oldalnak számít. Erről a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző tiszteletpéldányra jogosult, amit a számlával együtt a címére eljuttatunk. Lehetőség van további példányok rendelésére is, az antológia fogyasztói árán. 4 oldal esetén 1 db,  7 oldal esetén 2 db 10 oldal esetén 3 db szerzői példány jár.

A pályázatokat elektronikusan és nyomtatott, aláírt példányban is kérjük elküldeni az alábbi címekre: Elektronikus beküldés: info@e-konyvbolt.eu Postai úton való feladás: Szabó Erika 7453 Mernye, Lenin u 67.

Beérkezési határidő: 2012. október 30.

Elbírálási határidő: 2012. november 30.

Az antológia várható megjelenése: 2012. december 21.

 

A SzeretŐ Szívek című erotikus antológia pályázatunkra 52 remek alkotás érkezett. A zsűritagok név és bemutatkozás nélkül kapták meg az anyagokat. Fő értékelési szempont volt a fantázia, ötletesség, fogalmazás, kidolgozottság, tartalmaz-e erotikát, de figyelembe vették a helyesírási, stilisztikai szempontokat is.

Az összesítés után az a döntés született, hogy az a szerző kerülhet be művével az antológiába, aki elérte a 20 pontot. Ennek a kritériumnak 45 alkotás felelt meg.

Többségében, nagyon sok szépen kidolgozott, ötletes, gondos munkát kaptunk. A zsűri örömmel olvasta, és értékelte a műveket.

Akik most nem kerülhettek be az antológiába, azok se csüggedjenek! December végén új pályázatot írunk ki.

Köszönjük minden alkotónak, hogy megtisztelt bennünket művével, és szeretettel várjuk a későbbiekben is jelentkezését pályázatainkra, melyek háromhavonta kerülnek majd kiírásra, mindig más-más témában, és műfajban.

Azok a nyertes pályázók, akik eddig még nem jelezték vissza szándékukat a megjelenéssel kapcsolatban, illetve, akik nem kapták meg az értesítést, jelezzék felénk e-mailen (e-konyvbolt.eu).

Az antológia megjelenése 2012. december első felében várható.

Sárkány éve

A Sárkány éve 

antológia pályázat

Az E-book Könyvház és Kiadó, és az Amatőr Írók Klubja közös novellaíró pályázatot hirdet.

Nevezési díj: nincs

Pályázók köre: 18 éven felüli magyar állampolgárok, határon innen és határon túl

Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2 mű

A beküldött novellák csak olyan kéziratok lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.

Kérjük, mielőtt elküldik, olvassák el még egyszer, mert gépelési és helyesírási hibákkal teli írásműveket nem fogadhatunk el.

Azon írásművek, melyek publikálásra alkalmasak, értékelést nem kapnak, csak egy értesítést, hogy pályázatunkban nyertes műként szerepel, és kiadásra vár. Amennyiben nem kerül a kiválasztott írások közé, természetesen néhány mondatos indoklást küldünk.

A nyertes művek kiadása (maximum 20 mű): A pályázat nyertes műveit közös kötetben adjuk ki 2012. júniusában. A kötetben minden szerzőnek lesz egy fényképes bemutatkozó oldala is.

A könyv megjelenése: nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu)

Pályázat címe: A Sárkány éve

Január 23-án éjfélkor elkezdődött a kínai új év, amely a sárkány éve. Ebben a témakörben várjuk a műveket, mely szólhat a kínai mítoszokról a sárkány évével összefüggésben, a kilátásokról, szerencséről, áldásról, vagy akár magáról egy mese sárkányról is, de a történet mindenképpen legyen összefüggésben a Sárkány évével kapcsolatos hiedelmekkel, babonákkal.

Formátum: word dokumentum, 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148×210 mm), normál sortávolsággal, minden oldalon 2-2 cm margókkal. Minimum 2 oldal, maximum 10 oldal terjedelemben.

A pályázat felépítése pályázatonként:

 • Első oldal:
  Szerző valódi neve:
  Szerző anyja neve:
  Szerző születési adatai: ………év,……….hónap…….nap
  Szerző lakcíme:
  Szerző telefonos elérhetősége:
  E-mail címe:
  Szerző művészneve:
 • Második oldal: A mű címe, a mű alcíme (ha van)
 • Pályázati mű (min. 2, max. 10 oldal)
 • Rövid bemutatkozás, esetlegesen fotó (Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.)
 • A mű utolsó oldalára beillesztett Jognyilatkozat:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse.

 1. Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet megjelentesse.
 2. Nem járulok hozzá polgári nevem megjelentetéséhez, művemet álnéven kívánom megjelentetni.

(Megfelelő szövegrész feltüntetése a nyilatkozatban)

Szerzői nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat tárolja és kezelje.

Dátum:………………………………….

……………………………

szerző aláírása

 

Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

A szerzők önreklámja: a művek után a rövid bemutatkozás, fotó.

Megjelenési hozzájárulás összege: 1000 Ft/oldal. Erről a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző 1 db tiszteletpéldányra jogosult, amit a számlával együtt a címére eljuttatunk. Lehetőség van további példányok rendelésére is, az antológia fogyasztói árán.

A pályázatokat elektronikusan és nyomtatott, aláírt példányban is kérjük elküldeni az alábbi címekre: Elektronikus beküldés: info@e-konyvbolt.eu Postai úton való feladás: Szabó Erika 7453 Mernye, Lenin u 67.

Beérkezési határidő: 2012. április 30.

Elbírálási határidő: 2012. május 31.

Az antológia várható megjelenése: 2012. június 15.

Vélemény, hozzászólás?